Verkopen van zendtijd

Nieuws over lokale omroepen maar ook wat kan een lokale omroep aan zichzelf verbeteren? Of wat doet men juist goed?
selwyn_d
Berichten: 299
Lid geworden op: 10 jul 2002 11:48

Bericht door selwyn_d » 31 okt 2004 21:37

- waarom vind ik op de website van de gemeente geen enkel verslag van de gemeenteraad en geen enkel besluit van het gemeentebestuur, waarin een woord wordt gewijd aan HAL FM? Als je nooit je stem hebt laten horen tijdens die vergaderingen, hoezo dan goede contacten met de gemeente?
Als ik daar een antwoord op had zou je hem krijgen van me.
Wij vragen ons dit ook al ruim 8 maanden af.
- Waarom zou de gemeente in het geheim (volgens jou) in april 2003 vragen stellen over 1 fm, als deze zender op dat moment al drie maanden uit de lucht is? Meestal zijn gemeentelijke onderzoeken van de 1e tot laatste letter openbaar, dus zo makkelijk is het niet dit geheim te houden.
Er staat nergens iets over 'in het geheim'. En ook niet dat er vragen over 1FM werden gestelt. Er staat dat we werden genoemt als lokale omroep. Dat er dus een associatie gewekt kan worden tussen lokale omroepen en commerieel 'lokalen' of 'regionalen'.Wat in de praktijk hier nog weleens gebeurde.

Gebby
Berichten: 10
Lid geworden op: 29 okt 2004 20:43

Bericht door Gebby » 31 okt 2004 21:50

Hoi Selwyn.
Dit is mijn laatste posting over dit onderwerp. Ik geef het op met jou. Je lijkt in een eigen droomwereld te leven die weinig lijkt op de werkelijkheid waarvan ik heel veel feiten op internet kan checken. Dan verbaast het mij niets dat het bestuur van Alkmaar lokaal het niet zag zitten om met jullie in 1 bootje te stappen. Inmiddels zijn zij er niet slechter van geworden, met een contract met de gemeente van tienduizenden euro´s op zak. Droom jij lekker verder.
Als echte dagdromer zul je waarschijnlijk wel het laatste woord wel willen hebben. The floor is yours!

Groeten uit Harenkarspel,
Gerben

selwyn_d
Berichten: 299
Lid geworden op: 10 jul 2002 11:48

Bericht door selwyn_d » 31 okt 2004 22:00

Laat mij maar dagdromen. Met mij dromen er meer in Alkmaar. Ook in de Gemeente(raad) Alkmaar ;).

Laten we even rustig zomer 2005 afwachten....

:D

Zonder dromen geen leven.......

w36
Berichten: 81
Lid geworden op: 15 sep 2003 19:41

Bericht door w36 » 04 nov 2004 14:29

'Opheldering sponsoring lokale radio'
van onze verslaggever

alkmaar-Het Commissariaat voor de Media gaat radiozender Alkmaar Lokaal opheldering vragen over de sponsoring in de nieuwe programmering. ,,We hebben het idee dat er dingen niet kloppen'', zegt woordvoerder Bart Bijvank van het commissariaat.

Vraagtekens zet hij bij de manier waarop de Alkmaarse gemeenteraad programma's gaat financieren, en de wijze waarop ondernemers zendtijd kunnen kopen in een praatprogramma.

Alkmaar Lokaal laat weten zich terdege bewust te zijn van de wettelijke beperkingen, en daar ook naar te handelen.

Het lokale station rondde vorig maand zijn nieuwe programmering af. Sponsoring speelt daarin een belangrijke rol. Voor de plaatselijke radiozender, die een moeizaam financieel verleden heeft, is het belangrijk om nieuwe geldbronnen aan te boren.

Het laten sponsoren van programma's is er daar een van. Een 'ondernemerscafé' bijvoorbeeld. En bijzonder is de overeenkomst die burgemeester Marie van Rossen vorige week namens de gemeenteraad sloot met Alkmaar Lokaal.

De gemeenteraad betaalt Alkmaar Lokaal voor het maken van een politiek café, een journalistiek programma waarin Alkmaarse politici aan het woord komen. En voor een soort van actualiteitenprogramma over de Alkmaarse politiek.

Maar het Commissariaat voor de Media zet vraagtekens bij deze constructies. Als publieke omroep - en dat is Alkmaar Lokaal - mag je geen sponsoring toelaten binnen journalistieke programma's. Omdat dan onder druk van commercie de onafhankelijkheid in het gedrang komt.

Al eerder kwamen signalen binnen dat er zaken niet zouden kloppen, zegt Bijvank. Een persbericht dat vorige week binnenkwam over de overeenkomst tussen Alkmaar Lokaal en de raad heeft ook verbazing gewekt.

,,Misschien is het als een terzijde ter sprake gekomen. Maar er is geen toestemming gegeven.'' Het commissariaat gaat nu contracten bestuderen.

Interim-manager Wim Wouters van Alkmaar Lokaal zegt dat de zender maandag een brief heeft gekregen van het commissariaat. Maar die heeft niet de strekking dat er dingen 'niet kloppen'.

De brief, geschreven naar aanleiding van de nieuwe programmering van Alkmaar Lokaal, maant om op enkele zaken te letten. Bijvoorbeeld dat commerciële activiteiten alleen in blokken voor en na het nieuws uitgezonden mogen worden.

Wouters zegt dat de omroep zich terdege bewust is van de beperkingen. In het ondernemerscafé komen dan ook geen ondernemers die hun eigen bedrijf aanprijzen. ,,Laatst hadden we hogeschool InHolland, maar ook de Kamer van Koophandel of de Grontmij komen aan bod.''

André Bakker, woordvoerder van de gemeente, zegt dat men vooraf het contract aan het commissariaat had willen voorleggen. Die stelde dat dit wettelijk niet is toegestaan, alleen toetsing achteraf is mogelijk. Wel zou men van dienst zijn geweest met het wijzen op besluiten waaraan men zich heeft te houden.

Advies is vervolgens wel ingewonnen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Rijksvoorlichtingsdienst. Die hebben er goed naar naar gekeken en geconcludeerd dat het zo zou moeten kunnen.

Maar, geeft Bakker aan, uiteindelijk heb je in dit geval te maken met tegenstrijdige regels. Aan de ene kant worden kwaliteitseisen gesteld aan programma's, maar die stroken niet met de redactionele onafhankelijkheid. ,,Daar zeggen wij: de persvrijheid, een in de grondwet vastgelegd recht, weegt zwaarder.'' Nieuwe regels zouden hier eigenlijk voor nodig zijn, meent Bakker.

Gebruikersavatar
Zwarte Stoomboot
Berichten: 5629
Lid geworden op: 01 aug 2002 07:43

Bericht door Zwarte Stoomboot » 04 nov 2004 14:55

En bijzonder is de overeenkomst die burgemeester Marie van Rossen vorige week namens de gemeenteraad sloot met Alkmaar Lokaal.
?De burgemeester maakt sinds de invoering van het duale stelsel geen deel meer uit van de gemeenteraad.

Sponsoring lijkt me niet zo'n handige constructie. Misschien kun je de gemeenteraad laten opdraaien voor de productiekosten.

Gebby
Berichten: 10
Lid geworden op: 29 okt 2004 20:43

Bericht door Gebby » 04 nov 2004 21:57

Hedenmiddag, donderdag 4 november 2004, ontving de gemeente Alkmaar het volgende bericht van het Commissariaat voor de Media:

Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 29 oktober 2004 van de tussen de gemeente Alkmaar en Radio Alkmaar Lokaal op die datum gesloten overeenkomst betreffende de coproductie van radioprogramma's. Een eerste lezing van deze overeenkomst, naar aanleiding van de berichtgeving van heden in de Alkmaarse Courant, is voor ons vooralsnog reden slechts een enkele opmerking te maken.

In overeenkomsten met betrekking tot de verzorging van een programma dat door een lokale omroepinstelling zal worden uitgezonden dient men ermee rekening te houden dat de mediawettelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dat programma te allen tijde gelegen is bij de lokale omroepinstelling. Wij gaan ervan uit dat Radio Alkmaar Lokaal ook de verantwoordelijkheid neemt voor de uitzendingen in het kader van de zendtijd voor politieke partijen (artikel 1, eerste lid, aanhef en onder h, van de overeenkomst). Radio Alkmaar Lokaal dient de door de politieke partijen aangeleverde programma's voor uitzending, voor zover het het Commissariaat betreft, op de mediawettelijke merites te beoordelen.

Overigens merken wij met betrekking tot deze overeenkomst op dat wij zouden willen dat elke gemeente en elke lokale omroepinstelling net zo zorgvuldig te werk zouden gaan als Alkmaar en Radio Alkmaar Lokaal bij het opstellen van dergelijke overeenkomsten.

Met betrekking tot het hiervoor genoemde bericht in de Alkmaarse Courant, waarin in opgetekend dat onze woordvoerder heeft gezegd dat wij het idee hebben dat er dingen niet kloppen, merken wij op dat het niet zozeer is dat wij het idee hebben dat dingen niet kloppen, maar dat het unieke van de overeenkomst voor ons aanleiding is er zorgvuldig naar te kijken. Met name de omstandigheid dat over de totstandkoming van de overeenkomst meer dan eens overleg is geweest met het Commissariaat had kunnen worden benadrukt.

Het Commissariaat is er een groot voorstander van dat de te sluiten overeenkomsten in een zo vroeg mogelijk stadium aan hem ter beoordeling worden voorgelegd. Het toezicht achteraf heeft slechts betrekking op de uit te zenden radio- en televisieprogramma's. Wij betreuren het dat aan het verzoek van de gemeente Alkmaar om de overeenkomst voorafgaande aan de ondertekening te beoordelen, niet is voldaan.

Hedenmiddag zal de journalist van de Alkmaarse Courant hierover contact opnemen met de voorzitter van het Commissariaat, de heer prof. dr. Jan van Cuilenburg.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

mr. D. Oudenaarden
Hoofd Zendtijd- en Kabelzaken
Zware Stoomboot, je vergist je. De burgemeester is ook sinds de dualisering van het gemeentebestuur nog steeds voorzitter van de gemeenteraad. En daarnaast ook voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Twee petten dus.

Gebby
Berichten: 10
Lid geworden op: 29 okt 2004 20:43

Bericht door Gebby » 04 nov 2004 22:00

Hedenmiddag, donderdag 4 november 2004, ontving de gemeente Alkmaar het volgende bericht van het Commissariaat voor de Media:

Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 29 oktober 2004 van de tussen de gemeente Alkmaar en Radio Alkmaar Lokaal op die datum gesloten overeenkomst betreffende de coproductie van radioprogramma's. Een eerste lezing van deze overeenkomst, naar aanleiding van de berichtgeving van heden in de Alkmaarse Courant, is voor ons vooralsnog reden slechts een enkele opmerking te maken.

In overeenkomsten met betrekking tot de verzorging van een programma dat door een lokale omroepinstelling zal worden uitgezonden dient men ermee rekening te houden dat de mediawettelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dat programma te allen tijde gelegen is bij de lokale omroepinstelling. Wij gaan ervan uit dat Radio Alkmaar Lokaal ook de verantwoordelijkheid neemt voor de uitzendingen in het kader van de zendtijd voor politieke partijen (artikel 1, eerste lid, aanhef en onder h, van de overeenkomst). Radio Alkmaar Lokaal dient de door de politieke partijen aangeleverde programma's voor uitzending, voor zover het het Commissariaat betreft, op de mediawettelijke merites te beoordelen.

Overigens merken wij met betrekking tot deze overeenkomst op dat wij zouden willen dat elke gemeente en elke lokale omroepinstelling net zo zorgvuldig te werk zouden gaan als Alkmaar en Radio Alkmaar Lokaal bij het opstellen van dergelijke overeenkomsten.

Met betrekking tot het hiervoor genoemde bericht in de Alkmaarse Courant, waarin in opgetekend dat onze woordvoerder heeft gezegd dat wij het idee hebben dat er dingen niet kloppen, merken wij op dat het niet zozeer is dat wij het idee hebben dat dingen niet kloppen, maar dat het unieke van de overeenkomst voor ons aanleiding is er zorgvuldig naar te kijken. Met name de omstandigheid dat over de totstandkoming van de overeenkomst meer dan eens overleg is geweest met het Commissariaat had kunnen worden benadrukt.

Het Commissariaat is er een groot voorstander van dat de te sluiten overeenkomsten in een zo vroeg mogelijk stadium aan hem ter beoordeling worden voorgelegd. Het toezicht achteraf heeft slechts betrekking op de uit te zenden radio- en televisieprogramma's. Wij betreuren het dat aan het verzoek van de gemeente Alkmaar om de overeenkomst voorafgaande aan de ondertekening te beoordelen, niet is voldaan.

Hedenmiddag zal de journalist van de Alkmaarse Courant hierover contact opnemen met de voorzitter van het Commissariaat, de heer prof. dr. Jan van Cuilenburg.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

mr. D. Oudenaarden
Hoofd Zendtijd- en Kabelzaken
Commissariaat voor de Media
Zware Stoomboot, je vergist je. De burgemeester is ook sinds de dualisering van het gemeentebestuur nog steeds voorzitter van de gemeenteraad. En daarnaast ook voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Twee petten dus.

Gebruikersavatar
Zwarte Stoomboot
Berichten: 5629
Lid geworden op: 01 aug 2002 07:43

Bericht door Zwarte Stoomboot » 04 nov 2004 22:07

Gebby schreef:Zware Stoomboot, je vergist je. De burgemeester is ook sinds de dualisering van het gemeentebestuur nog steeds voorzitter van de gemeenteraad. En daarnaast ook voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Twee petten dus.
Stom. Je hebt gelijk. De burgemeester wel, de wethouders niet.
Vraagje: is er nu daadwerkelijk sprake van 'sponsoring' of is er gekozen voor een andere constructie en gold de term sponsoring alleen voor andere programma's?

Gebby
Berichten: 10
Lid geworden op: 29 okt 2004 20:43

Bericht door Gebby » 05 nov 2004 01:22

Vraagje: is er nu daadwerkelijk sprake van 'sponsoring' of is er gekozen voor een andere constructie en gold de term sponsoring alleen voor andere programma's?
In het Besluit Sponsoring Publieke Omroep (zie cvdm.nl) vind je een belangrijk artikel:

Artikel 5
Onder «sponsoren van een programmaonderdeel», bedoeld in artikel 1, onderdeel ll, van de wet, wordt
niet verstaan het verstrekken van een bijdrage ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van een
programmaonderdeel door:
a. overheidsinstellingen en andere instellingen die geen particuliere onderneming uitoefenen;
b. etc.

Dus de wetgeving over sponsoren en de term zijn helemaal niet meer belangrijk als de overheid in beeld is (uitgez. waterleidingbedrijven etc.).
Het lijkt me overigens iets wat je van het commissariaat een co-productieovereenkomst moet noemen.

Gebby
Berichten: 10
Lid geworden op: 29 okt 2004 20:43

Bericht door Gebby » 12 nov 2004 13:03

Gevonden op http://www.programmaraadalkmaar.nl
Gemeente is ‘radiogeroddel’ zat

Gepubliceerd op 11-11-2004


Alkmaar, 10 november 2004 - Gemeente Alkmaar lijkt het helemaal te hebben gehad met enkele oud-betrokkenen bij Radio Alkmaar Lokaal. Nu het Commissariaat voor de Media de opvallende deal van Alkmaar heeft goedgekeurd om politieke programma’s in te kopen bij de lokale radio, haalt de gemeente ongemeen fel uit naar de mensen die volgens de gemeente al bijna twee jaar proberen een nieuwe toekomst voor Radio Alkmaar Lokaal onmogelijk te maken.

Vorige week bleek een oud-bestuurslid geprobeerd te hebben bij het Commissariaat voor de Media in Hilversum de indruk te wekken dat de overeenkomst tussen Radio Alkmaar Lokaal voor een politiek café, een praatprogramma en zendtijd voor politieke partijen niet deugde. De voorzitter van het Commissariaat, prof. dr. Van Cuilenburg, meldde na bestudering van de overeenkomsten echter dat men in Alkmaar de zaken ‘op een keurige manier had geregeld.’ Inmiddels had een groot artikel in het plaatselijke dagblad, geschreven na 'een valse tip aan de redactie', al wel de suggestie gewekt dat de overeenkomst niet in de haak zou zijn. Dat lijkt nu voor de gemeente de overbekende druppel te zijn. Woordvoerder André Bakker van de gemeente vertelt: “Elke keer dat Alkmaar Lokaal in het nieuws komt, krijgen we weer signalen dat oud-betrokkenen proberen de positieve ontwikkelingen onderuit te halen door bijvoorbeeld roddels te verspreiden. Ronduit stuitend is de inbreng daarbij van oud-bestuurslid Reinier den Oudsten. Vooral als je weet dat de ontstellende bende die hij van Alkmaar Lokaal had gemaakt, veel erger is geweest dan tot nu toe naar buiten is gekomen. De eerste interim-manager Marcel van Deursen hoopte begin vorig jaar dat hij ten minste een administratie zou aantreffen. Maar dat viel zwaar tegen. Daar heeft het nieuwe bestuur nog heel lang last van gehad. Ook door rekeningen die het vorige bestuur niet had betaald en verplichtingen die niet bleken nagekomen."

Ingezonden brieven
De ingezonden brieven van Den Oudsten naar het plaatselijke dagblad met tips voor Alkmaar Lokaal en de open brief aan de gemeenteraad van april dit jaar (waarin het nieuwe omroepbestuur ervan werd beticht de mediawet te overtreden) noemt de woordvoerder zelfs ‘ronduit lachwekkend’. Bakker: “Door zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de chaos bij Alkmaar Lokaal bij zijn aftreden in december 2002, verbaast het ons enorm dat Van Oudsten denkt nog steeds het morele recht te hebben om de huidige ontwikkelingen te kritiseren en vanaf de zijlijn van commentaar te voorzien. Wat mij betreft, zou het Den Oudsten nu passen voorlopig eens een tijdje te zwijgen over de lokale omroep."

Aanmerkelijk positiever is Bakker over de opvolgers van Den Oudsten: "Het Commissariaat heeft gezegd dat ze zouden willen dat het bij elke lokale omroep in Nederland zo zou worden geregeld als tegenwoordig bij Alkmaar Lokaal. We moeten de nieuwe bestuurders Rob van Keulen, Harm Oljans en Anton van Soest daarom een groot compliment maken voor hun werk in de afgelopen 20 maanden, net zo goed als de interim-managers. Alkmaar Lokaal bleek bij hun aantreden in een veel dieper dal te zitten dan we voor mogelijk hielden. Dat zij dat toch nog terug op de rails hebben gekregen, hadden we in het voorjaar van 2003 niet durven hopen."

´Blijft maar doorgaan´
Op de vraag of het niet erg ongebruikelijk is voor de gemeente om een Alkmaarder publiekelijk aan te vallen, zegt Bakker: “We hebben de afgelopen jaren bij elk onzinverhaal dat oud-betrokkenen naar buiten brachten, onze mond gehouden. Tenslotte hebben deze mensen ook vele jaren hun best gedaan voor de omroep. Maar het blijft maar doorgaan, terwijl het nu erop of eronder is voor Alkmaar Lokaal. De begroting moet nu rond komen door meer samenwerking met het Alkmaarse bedrijfsleven. Zo is ook met jullie (Alkmaars Nieuwsblad - red.) de samenwerking gezocht voor een wekelijkse column over de programma’s van die week. Als het bedrijfsleven de kat uit de boom blijft kijken door de onterechte suggestie dat het bij Alkmaar Lokaal nog steeds niet deugt, is het binnenkort ‘einde verhaal’ voor de omroep. En als dan het licht uitgaat, blijft het daarna nog een hele tijd donker. Terwijl lokale radio juist een aanwinst kan zijn voor de stad. Ongepaste roddel vraagt nu om een ongebruikelijke reactie.”
De gemeente merkt het nieuwe elan van Radio Alkmaar Lokaal, dat volgens de woordvoerder langzaam is ontstaan ‘na het enorme puinruimen van dit bestuur en management’: “Dat was doorslaggevend voor college en griffie om de knip te trekken voor politieke programma´s. De nieuwe bestuursleden hebben de afgelopen 20 maanden flink de bezem moeten halen door de organisatie, maar ook door het vrijwilligersbestand. Niet ieders vertrek was vrijwillig, en dat levert bij sommigen natuurlijk altijd rancune op. De club die is gebleven, is een club mensen die het plezier in het radiomaken hebben teruggevonden. Dat is weer voor het eerst sinds lange tijd dat we dat vanuit het stadhuis kunnen zien gebeuren aan de Magdalenenstraat. Mooi ook om te zien dat veel nieuwe jonge mensen de weg hebben gevonden naar de lokale radio als leuk vrijwilligerswerk."

Wonderen
Bakker zegt dat de gemeente nog wel hoopt op de spoedige terugkeer van verslaggever Bas van der Bent bij de lokale omroep. Volgens de gemeente zou dat goed zijn voor Alkmaar: “Het ziet er nu nog somber uit, maar er zijn wel meer wonderen gebeurd rond Alkmaar Lokaal in de afgelopen 22 maanden." Desgevraagd ontkent Bakker niet dat de gemeente achter de schermen bezig is om de terugkeer van Alkmaars bekendste radioverslaggever te bespoedigen. Maar meer wil hij daarover niet kwijt: “Het gebeurt niet voor niets achter de schermen.”

Bron: Alkmaars Nieuwsblad, 10 november 2004

Gebruikersavatar
Randy
Berichten: 708
Lid geworden op: 03 jul 2002 02:57

Bericht door Randy » 13 nov 2004 03:18

Gebby schreef:Wel knap dat ze met zo´n ziekenomroep 14.000 Alkmaarders zo gek weten te krijgen dat ze op Alkmaar Lokaal afstemmen.
14.000 luisteraars die soms, regelmatig of veel luisteren, dit is dus een erg ruim begrip. Bovendien, gezien het inwonerstal van 94.111 is dit net iets meer dan 10% (Sorry, te lui om uit te rekenen nu, geen rekenmachine bij de hand op deze Linux bak). Het begrip 'soms' blijf ik heel ruim vinden....

-R-

Luïs ter Aar
Berichten: 1
Lid geworden op: 06 jan 2017 15:15

Re: Verkopen van zendtijd

Bericht door Luïs ter Aar » 06 jan 2017 15:21

Toch wel benieuwd wat er na al die jaren, die zijn verstreken, er is overgebleven van een fatsoenlijk opererende lokale omroep in Alkmaar. En of het tussen Selwyn D en Gebby nog is goed gekomen?

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten