Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Nieuws over lokale omroepen maar ook wat kan een lokale omroep aan zichzelf verbeteren? Of wat doet men juist goed?

Moderator: admin6

Gebruikersavatar
remco_k
Berichten: 5330
Lid geworden op: 06 sep 2003 16:35

Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door remco_k »

Ik heb er een artikel over geschreven, gecombineerd met de uitkomst van bestuurlijk overleg bij Radio Stad Montfoort.
Deels is het doel van dit artikel om te peilen wat andere lokale omroepen vinden van het streekomroepen plan, en of zij zichzelf kunnen vinden in onderstaande, of juist wel graag aan een streekomroep mee willen doen.

Radio Stad Montfoort stemt niet in met streekomroep
Montfoort, 14-08-2016.

De publieke lokale omroep staat aan de vooravond van instorten door de streekomroep plannen van de NLPO. Althans, zo zien wij dat in het stadje Montfoort, gelegen in de buurt van Utrecht, IJsselstein, Nieuwegein en Woerden. In deze plannen wil de NLPO alle lokale omroepen laten fuseren in veel grotere streekomroepen. Wij, als bestuur van Stichting Radio Stad Montfoort (RSM), hebben ons uitgesproken tegen de streekomroep plannen te zijn. We willen een zelfstandige publieke lokale omroep blijven.

Van klein naar veel te groot
Misschien had u het al ergens gehoord of gelezen. De Olon (Organisatie van Lokale Omroepen Nederland) is druk bezig om lokale omroepen om te vormen tot streekomroepen (*1) en onder te brengen onder een nieuwe belangen behartiger NLPO (stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) (*2). Doel: van ongeveer 260 lokale omroepen terug gaan naar 50 tot 80 streekomroepen met een potentieel bereik van tussen de 100.000 en 500.000 luisteraars per streekomroep, met een budget van €500.000 per jaar (*3). Met deze samenvoeging van kennis, apparatuur, gelden en mankracht willen ze bereiken dat het product wat de gemiddelde lokale omroep nu uitzendt wordt verbeterd. Professioneler. Meer en betere inhoud. Meer continuïteit. Alle ondergebracht onder de eveneens nieuw bedachte noemer LTMA. (Lokaal Toereikend Media Aanbod). Een keurmerk. Ik moet het met de NLPO eens zijn, van veel lokale omroepen, inclusief die waar ik vrijwillig voor werk, zou je kunnen zeggen dat het niveau van radio programma's en journalistieke kwaliteiten niet altijd even goed is. Daar valt best het een en ander aan te verbeteren. Tevens heeft de Olon de Mediahub opgericht, een centrale voorziening in Hilversum waar lokale omroepen hun signalen tegen betaling kunnen aanleveren, waarna de Mediahub zorg draagt voor distributie naar digitale kabelnetten/glasnetten zoals die van Ziggo en KPN. Streekomroepen welke straks voldoen aan de gestelde LTMA regels, kunnen in ieder geval tot 2017 gratis gebruik maken van deze service. Wat er daarna voor prijskaartje aanhangt, is al een lange tijd een groot vraagteken. Daarnaast verlangt de NLPO dat de streekomroep als een calamiteiten omroep gaat fungeren, met een redactionele bereikbaarheid van 24 uur per dag, 7 dagen per week (*3). Daar hebben we nu de regionale omroepen al voor. Maar de NLPO wil dat dus (ook) bij streekomroepen onderbrengen. Persoonlijk denk ik dat dit voor luisteraars een verwarrend gegeven wordt. Het moet duidelijk zijn dat ze de regionale omroep moeten opzetten bij een calamiteit. Er moet geen enkele twijfel over bestaan. Dus het toekennen van calamiteiten omroep aan een streekomroep, is wat mij betreft geen goed idee.
De lokale omroepen zijn altijd al kweekvijvers geweest van nieuw talent en vreemd genoeg vindt de NLPO dat die 'kweekvijverfunctie' in een streekomroep net zo belangrijk is. Ik voorspel dat die kweekvijver in een streekomroep heel snel droogstaat, om de simpele reden dat bij grotere, professionelere, omroepen nou eenmaal niet snel een onervaren radio maker achter de microfoon wordt gezet, die zich misschien ontpopt tot de volgende Gerard Ekdom of Edwin Evers. Veel minder snel in ieder geval als dat nu bij lokale omroepen gebeurd.

Budget
NLPO zegt al tijden dat een streekomroep met €500.000 per jaar rond moet kunnen komen. Daarvan zou €250.000 uit middelen van overheid moeten komen (Den Haag, én uit gemeente fondsen) en die andere €250.000 zou een streekomroep zelf aan inkomsten moeten genereren uit bv. commerciële advertentie inkomsten, sponsoren en dergelijke. In het NLPO Strategisch plan (*3) staat echter ineens dat ze daar in 2016 onderzoek naar laten doen om dat te onderbouwen. Wat mij betreft is dat rijkelijk laat als je deze bedragen in maart al min of meer hebt beloofd aan de streekomroepen in spe.

NLPO zet ons op het verkeerde been
Bij de NLPO gaat het meteen bij de start al fout. Naam verkeerd gekozen. Net als de naam LTMA. De L van Lokaal? We hebben het toch over streekomroepen? Maar goed, laten we dat detail maar even aan de kenners over, want dat is niet mijn vak.
LTMA wordt een 'meet eenheid' waarmee straks een streekomroep kan worden gemeten of ze voldoet. Zoals dat nu bij lokale omroepen gebeurt met de al jaren geldende ICE norm (Informatie, Cultuur, Educatie) (*4). De streekomroepen zijn eerder dit jaar door de NLPO onderverdeeld in een voorstel indeling. En ondanks dat ik de communicatie over dit onderwerp al vanaf het begin volgde, was het landkaartje wat in maart 2016 tijdens een lezing van NLPO in Zoetermeer voor het eerst te voorschijn kwam toch even schrikken (*5). Hoe vaak ik tijdens die lezing de woordjes "Natuurlijke habitat van de inwoners" heb gehoord, ik ben de tel kwijt geraakt. Maar Bernard Kobes (directeur-bestuurder NLPO) heeft vermoedelijk de 3 digits wel gehaald. Met die natuurlijke habitat werd bedoeld dat de streek indeling zo was ontworpen, dat de betreffende streek zich uitstrekt over het gebied waar inwoners van je gemeente zich begeven (wonen, werken, winkelen, uitgaan, ...). Waarom moest ik dan schrikken? Overigens, ik was de enige niet. Simpel: de lokale omroep waar ik vrijwilligerswerk voor doe en een onderdeel ben van het 5 koppige bestuur, zit in streek 25. Deze streek (zeg ongeveer west-Utrecht) strekt zich uit van Montfoort aan de onderkant, naar boven toe, tot en met Abcoude, tegen de gemeente grenzen van Amsterdam aan toe. In de lijst voorstel streekomroepen (*6) is terug te vinden dat het gaat over 180.758 inwoners. De schrik komt uit het feit dat mij toen pas echt duidelijk werd hoe grootschalig NLPO over die streekomroep dacht. Ik was daar niet alleen in. Die streek (en dat geldt ook voor een aantal andere streken) zijn zo groot, of zodanig ingedeeld, dat er geen sprake is van een natuurlijke habitat. Zet 180.758 streek-inwoners tegen onze 13.797 inwoners in de gemeente Montfoort en u gaat misschien al een beetje begrijpen waar dit artikel naartoe gaat. Montfoort in streek 25 is onacceptabel, zo vinden wij al snel. Dat gaat ten koste van onze luisteraars, dat moet anders.

Welke streek, vormen we een andere streek, of misschien geen streek?
Het is een voorstel indeling, zo werd ons op 29 maart verteld door Bernard. Je kunt voor 1 juni een wijzigingsverzoek bij ons neerleggen. Gelukkig maar, dachten we. Afgerond naar beneden, hadden we dus 2 hele maanden de tijd om met alle omliggende partijen (lokale omroepen dus) in overleg en overeenstemming te treden. Op deze manier kon je dan wél een juiste streek kiezen of herindelen. Succes daarmee, misschien wel de belangrijkste beslissing die we moeten maken voor de komende, zeg, 10 of 20 jaar. Veel te korte termijn! Dus we zijn (na overleg met de andere omroepen in streek 25) begonnen met het aanvragen van uitstel tot eind augustus, zodat wij zelf een weloverwogen keuze kunnen maken in welke streek we onszelf gaan storten. En óf we ons eigenlijk wel in een streek willen storten. Desalniettemin waren er 2 problemen: de streek (welke en hoe dan ook) was wel heel erg groot en er was tijdsdruk, ondanks het uitstel. Het was binnen het bestuur van RSM al snel duidelijk: streek 25 in ieder geval niet. Maar wat dan wel? Verdere onderzoeken en gesprekken kwamen op maar 1 conclusie uit: het maakt eigenlijk niet uit in welke streek wij terecht gaan komen, of hoe deze streek eruit ziet. De ligging van Montfoort is zodanig dat we geen andere keuze hebben. We nemen als voorlopig standpunt in dat we een zelfstandige publieke lokale omroep willen blijven. Nadien hebben we met alle omroepen uit streek 25 gesproken. Allen waren het er over eens dat streek 25 voor de gemeente Montfoort wel een wat vreemde of onbruikbare indeling was, en ze hebben ons zonder slag of stoot laten 'vertrekken' uit streek 25.

Te grootschalig voor een gemeente als Montfoort
Het idee achter de streekomroep is zó grootschalig dat de streekomroep zichzelf op voorhand overbodig maakt. In het geval van Montfoort dan, wel te verstaan. De "natuurlijke habitat" van Montfoorters ligt niet in een streek van >180.000 inwoners. Hoe je hem ook indeelt. De ultra lokale nieuws en programma's / items welke je nu bij ons op de lokale omroep kunt horen, zul je straks niet meer horen op een streekomroep, omdat die schaalvergroting ervoor heeft gezorgd dat die 'items' niet gepubliceerd worden, want dat is niet relevant genoeg. Vanwege diezelfde grootschaligheid en daarmee verlengde, of veel te lange, reistijden van medewerkers, zijn medewerkers die in beginsel dit soort items maakten, ook al afgehaakt. Wat blijft er dan nog over voor uitzending op een streekomroep? Precies dat wat de regionale omroep (RTV Utrecht) nu ook al uitzend en tevens calamiteiten omroep is. Aangezien we al regionale omroepen hebben, welke die taak mijns inziens overigens prima volstaan, is de streekomroep op voorhand dus overbodig. Er is veel te groot ingezet door NLPO. En dat gaat, zo voorzien wij, ten koste van de luisteraars.

Streekomroep is niet voor de luisteraar
Met dat in het achterhoofd, zien we als bestuur in dat we binnen een eventuele streekomroep op termijn onze identiteit verliezen, onze programma's zullen vervallen, onze nieuwsvoorziening zal tot een stand-still komen. Met als gevolg dat (en dat is het belangrijkste): de luisteraar niet meer op de radio kan horen wat hij nu hoort, dat wat hij waardeert, waar hij speciaal de radio voor aanzet (en uitzet), dat wat zijn wijk of zijn straat, of zijn stadje waar hij is geboren en getogen aangaat. Bijvoorbeeld: in ons geval een tweewekelijks spelletje. Radio bingo spelen. Het bindt onze luisteraars met ons én met elkaar. Ze zitten met groepen bij elkaar aan de keukentafel met bingo kaarten en een radio mee te spelen. Dat en meer gaat vervallen. We denken dat zeker te weten. Dat knaagt aan ons. Dat is niet wat onze luisteraars willen, dat weten we ook zeker. We vragen het voor de zekerheid in een speciaal belegde medewerkers vergadering eens aan onze eigen (ca. 35) medewerkers, zij hebben veel en goede contacten met onze luisteraars, leveranciers, sponsoren en adverteerders. We leggen hen zo goed en zo duidelijk als we kunnen uit wat er staat te gebeuren. Op voorhand hebben we ze het NLPO leesvoer gegeven, zodat ze er zelf vooraf over na hebben kunnen denken wat dat allemaal betekent. We leggen hen uit dat we een keuze moeten maken. En wat voor keuze we ook maken, er zijn risico's aan verbonden, het zal moeilijk zijn. Er zal gewerkt moeten worden. We maken als bestuur duidelijk dat we als voorlopig standpunt hebben ingenomen een zelfstandige publieke lokale omroep te willen blijven, dus geen onderdeel van een streekomroep. Desgevraagd werd er door medewerkers weloverwogen maar unaniem bevestigd dat zij achter die keuze staan. De medewerkers onderschreven de gedachtegang van het bestuur. Maar medewerkers gaven ook aan dat bij het eventuele verdwijnen van onze radio studio uit de gemeente Montfoort niet van plan zijn de extra reistijd te accepteren. Daarnaast werd ons bevestigd dat de voorgestelde schaalvergroting eveneens zou zorgen voor forse terugloop van medewerkers. Dat in gedachten houdende, gaat dat betekenen dat een eventuele streekomroep daardoor onze stad te kort zou gaan doen, in het nadeel van de luisteraars. Laten die luisteraars nou het middelpunt zijn van de belangstelling. Die zouden we dan laten vallen als wij niet nu een stokje zouden steken tegen de streekomroep plannen van de NLPO.

Steun van gemeente Montfoort
Er moest alleen nog iets anders gebeuren voordat we overgingen tot een officieel standpunt om zelfstandige publieke lokale omroep te blijven. We wilden dat de gemeente Montfoort (burgemeester + wethouder(s)) het volmondig eens zou zijn met onze visie. In een gesprek wat we op 8-8-2016 met onze gemeente voerden (waaronder de burgemeester), hebben we net als bij onze medewerkers zo duidelijk mogelijk uitgelegd wat er staat te gebeuren en wat we daarvan vinden, maar vooral wat dat voor de luisteraars in Montfoort gaat betekenen. We hebben de gemeente duidelijk gemaakt dat we hun steun nodig hebben voor onze plannen om zelfstandige publieke lokale omroep te blijven, tegelijkertijd hebben we ze uitgelegd dat we daarnaast wél begrijpen dat er bij ons dingen moeten veranderen. Vernieuwing en professionalisering. De gemeente bevestigde de dag erna het eens te zijn met al onze standpunten, met als belangrijkste factor dat een eventuele streekomroep niet in het voordeel zou werken van de Montfoortse luisteraars. Daar was de steun die we nodig hadden. En daar zijn we oprecht heel blij mee. De gemeente had even geleden een schrijven van NLPO gehad, met daarin de vraag wat de gemeente vond van de streek indeling. Daarop hebben zij inmiddels geantwoord niets te zien in een streekomroep en hebben de wens in ons voordeel uitgesproken dat wij een zelfstandige publieke lokale omroep blijven.

Nu kunnen we verder
Nu kunnen we verder, verder gaan met het zijn van een publieke lokale omroep. Geen streekomroep. Zonder de in onze ogen onnodige poespas van een streekomroep. Fijn! Vooral voor onze luisteraars. We konden voorheen al goed onze eigen broek ophouden en niets wijst erop dat ons dat straks als zelfstandige niet zal lukken. Maar ook wij zullen eraan moeten werken. Zo is een aanzienlijk deel van de consumptie van de luisteraar verschoven van live luisteren naar on-demand via internet. Van Tekst-TV naar website en sociale media. Van audio naar videoclips. Maar ook het financiële plaatje is een aandachtspunt. In de basis hebben we de meeste van deze dingen als kleine publieke lokale wel allemaal al geregeld, maar er is wel werk aan de winkel om aan die vraag te beantwoorden. Zo lopen we, aldus de NLPO, de faciliteiten (zoals de Mediahub) die de NLPO ter beschikking stelt mis. Of we moeten er heel fors voor betalen. We realiseren ons dat. Maar dat is voor ons niet genoeg om ons dan maar bij een streekomroep neer te leggen.

Is de streekomroep dan voor alle lokale omroepen een slecht plan?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat voor sommige grotere omroepen dit plan prima uitpakt, zelfs voor kleinere omliggende omroepen. Die kunnen mee profiteren van het voormalige succes of bekendheid van de grootste omroep die in die streek terecht komt. Het gevaar schuilt er wel in dat de NLPO haar planning veel de rooskleurig aan haar lokale omroep leden schetst. Ik ben bang dat vooral kleine lokale omroepen daar te snel intrappen. Ik hoop dat ze zelf één keer even goed kritisch na hebben gedacht of er niet andere mogelijkheden zijn dan je in zo'n groot plan storten. Zij bevinden zich straks in een vaarwater waar de reeds bestaande regionale omroep al prima heerst en regeert. Ik hoop maar dat elke van de 260 publieke lokale omroepen in het land net zo goed na hebben gedacht als wij dat hebben gedaan. En ik hoop dat ze voor zichzelf de juiste keuze maken. Ook al doet de NLPO net of er geen keuze te maken valt. Maar natuurlijk is er een keuze te maken! We moeten alleen even duidelijk kenbaar maken dat de smaak 'lokale omroep' toch écht een smaak is die moet blijven bestaan. En dat kan, wat mij betreft, prima naast een streekomroep.Remco Kuijer
Op persoonlijke titel.
Lid van het bestuur van Radio Stad Montfoort.

Referenties
*1: Olon Vorming streekomroep
http://www.olon.nl/pagina-wide/2144065977
*2: Introductie NLPO
http://www.olon.nl/nieuws/artikel/bekij ... uctie-nlpo
*3: NLPO Strategisch plan
http://www.olon.nl/Uploads/FileBrowser/ ... chPlan.pdf
*4: Mediawet / ICE
http://www.cvdm.nl/wp-content/uploads/2 ... diawet.pdf
*5: Kaart voorstel streekomroepen maart 2016
http://www.olon.nl/Uploads/FileBrowser/ ... erland.pdf
*6: Lijst voorstel streekomroepen
http://www.olon.nl/Uploads/FileBrowser/ ... deling.pdf
www.digiplay.nl: SHOUTcast V2 streaming compleet met gratis web app, statistieken en SSL support!
Levert ook: Radio Bingo software. Print je eigen bingokaarten met je printer of naar een PDF bestand.
Gebruikersavatar
MFM
Berichten: 3495
Lid geworden op: 11 jul 2005 16:56

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door MFM »

Pfoe..natuurlijke habitat. Denkt die goede man dan niet out of the box? Willen wij alleen maar info uit onze woonomgeving? Interesseert Rio bijvoorbeeld ons dan niet? Een regio omroep zou juist naast het lokale en regionale (ACTUELE) nieuws ook breed sociaal maatschappelijke items moeten behandelen.
Ik als luisteraar zou een regio omroep zoals RadioRijnmond, met elke dag ook nieuws uit mijn regio, eigenlijk al genoeg vinden. Wat er aan info nog over blijft voor de lokale omroepen wil ik vaak niet eens horen...

Een goed voorbeeld van een regio-omroep is in mijn ogen nog steeds WOSradio, alle info,lokaal en regionaal nieuws, sport, actueel etc. overdag gewoon beschikbaar. Radio, TV en internet netjes bijgehouden. Zelfs via de mediaspeler thuis gewoon op TV te bekijken en dan woon ik niet eens in die regio..

Ik persoonlijk vind de nieuwe streekomroep Linq dan nou eens het allerslechtste voorbeeld geven over hoe men de "natuurlijke habitat" bediend. Daar draait als sinds week 29 op TV ALLEEN MAAR een kabelkrantberichtje over de lokale badmintonclub die de gehele maand augustus iets doet. op wat foto's van de omgeving na VERDER NIETS! Zelfs de muziek is er al een week of 2 mee opgehouden...
Hoe denken zij dan die andere 250.000 euro die ze volgens jouw verhaal nodig hebben op te hoesten? Welk publiek denken ze hiermee te bedienen? Was die streekomroep in dit geval nou wel zo een goed idee?

Nu weet ik wel dat het hier een radioforum is, en dat het merendeel van de leden graag nadenkt over het radiogedeelte, maar ik zie een streekomroep als geheel; Radio (mag van mij afgeschaft worden zolang men alleen maar in hokjes, eilandjes en eigen programma eerst blijft denken i.p.v. eerst actuele nieuwsberichten, live updates etc.), TV (mits goed gemaakt dé manier om mensen/sponsors/bedrijven over de streep te trekken) en Internet waar je alles van socialmedia tot nieuwswebsite van uur tot uur moet blijven updaten. Dat is behoorlijk arbeidsintensief..maar kost geen 250.000 euro per jaar...

Conclusie (mijn conclusie):
Radio : Niet nodig tenzij behoorlijk geprofessionaliseerd en voor een groot gebied > Dus in deze regio Radio Rijnmond en radio West..voor een normale luisteraar is het niet eens te doen om naar de regio omroepjes te luisteren zolang het bereik, techniek en nivo achterblijven.
TV : Kost veel geld, kan veel meer opleveren mits, weer hetzelfde verhaal, actueel, techniek etc.
Internet : Kost veel tijd. Maar bind wel 24/7 de meeste mensen (want Smartphone, tablet, laptop etc) aan de lokale/regio nieuwsbronnen.

Nu hebben de meeste gefuseerde omroepen vaak >250 vrijwilligers...en vaak maar 1 a 2 mensen die bovenstaand verhaal ook begrijpen...ziet er iemand waar het dan fout gaat??
larsvdmanden
Berichten: 27
Lid geworden op: 02 nov 2010 13:35

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door larsvdmanden »

Hoi allemaal,

Ook hier even een reactie op persoonlijke titel, alhoewel natuurlijk het e.e.a. voorkomt uit mijn werk als hoofdredacteur bij RTV Purmerend.

Ik ben het grotendeels eens met MFM, alhoewel ik Remco goed begrijp. Toch zie ik veel kansen in de streekomroep, mét behoud van eigen identiteit. Zo kan je er bijvoorbeeld ook voor kiezen om samen te gaan tot één organisatie, maar keuzes te maken m.b.t. je zenders. De NLPO geeft voorkeur aan voor één zender per streekomroep, maar net zo min als je zegt dat ze je kunnen dwingen samen te gaan, kunnen ze dwingen om een frequentie te kiezen. Zo behoud je een eigen identiteit op de radio. Terwijl je ondertussen wel kan samenwerken (onder de vlag van de streekomroep) qua mensen met bijv. grotere projecten, apparatuur makkelijker kan uitwisselen, werken aan één merknaam -waarbij je gewoon kan zeggen STREEKOMROEP NAAM Montfort, zoals Dichtbij.nl altijd deed-, gezamenlijke inkoop (staffelkorting), radioreclame en (radio)automatisering. Ik denk daarbij vooral aan wat wél mogelijk is binnen de plannen.

Het is toch heerlijk als je straks muzieknummers van goede kwaliteit in je systeem hebt staan omdat je twee musicdirectors hebt die alles controleren. Dat zeg ik niet omdat wij dat nu niet hebben, integendeel, maar wel hebben we er momenteel maar één. Een erbij van een andere omroep kan zorgen voor stabiliteit bij vakanties. Een andere omroep hier in de regio heeft juist weer geen music director en kan deze heel goed gebruiken, ik ben blij om ze daarbij te kunnen helpen straks. De meeste automatiseringen kunnen werken met meerdere stations dus je kan diverse playlisten bouwen met dezelfde muziekdatabase, fijn! Ook kan je trainingen in de automatisering tegelijkertijd geven aan meerdere (nieuwe) mensen binnen de streekomroep dus behaal je hier ook weer een kleine efficiëntie. Dan radioreclame: stel iemand adverteert bij een buuromroep maar wil dat ook bij jullie. Nu betaald hij dan dubbel en hebben twee omroepen er werk aan. Je kunt straks zeggen: voor 50% extra adverteert u ook bij Omroep X. Je plant maar 1x in (produceert maar een keer de spot) en haalt weer een kleine efficiëntie.

Ik ben zelf heel erg voor eigen identiteit, maar gooi je dat nu echt overboord wanneer je een streekomroep wordt? Of zou je dat dan laten gebeuren? Want is er met internet tegenwoordig niet een ultieme mogelijkheid om eigen identiteit te behouden? Zoals gezegd kan je net als bij Dichtbij.nl werken met de plaatsen binnen de streekomroep. Maar je hoeft wel maar één merk te branden. En niet meer 6. Kortom: je kunt een keer adverteren op de bus, in de lokale krant, op reclamemasten enzovoort omdat je in je marketing bespaard.

De scheiding op radio en televisie is lastiger, maar... op de radio heb ik het grootste gedeelte van de programmering nog steeds non-stop (Sky-Radio doet dat beter). Op televisie vooral teksttv (achterhaald door internet). Ook daarom zie ik veel kansen om beide meer gevuld (en meer relevant) te krijgen. Men zapt echt niet weg als het over een buurgemeente gaat denk ik zelf, zolang je je aandacht maar goed verdeeld. En ook hierbij zou je een lokale nieuwseditie kunnen programmeren in je automatisering naast de 'streekprogrammering'. De raadsvergadering, ook veel genoemd in deze discussie, zou je op dezelfde manier kunnen doen wanneer je losse frequenties behoud. Gebeurd dat laatste niet... dan is er wel een andere passende oplossing te vinden denk ik zomaar, want er zijn zoveel kansen hierbij. Maar een MediaHub met een gezamenlijke stockvideo database, programma-aanbod van evenementen uit de regio, nieuwsberichten die betrekking hebben op meerdere plaatsen of de regio en inkoopvoordeel doordat het één gezamenlijk systeem is, is denk ik heel fijn.

De mensen: soms kom ik 1 of twee mensen tekort voor een project dat wij willen doen. Vroeger moest ik cancelen. Nu we beginnen met samenwerking in de regio kunnen we die projecten ineens wel doen omdat er altijd wel een paar enthousiastelingen te vinden zijn van andere omroepen die een dagje over hebben. En wat is er nou leuker dan te kijken bij 'de buren'. :)

Het laatste is gezamenlijke inkoop en gebruik van materieel. Een omroep in de omgeving hier heeft een zeer ingerichte professionele tv-studio. Wij overwogen vorig jaar om een nieuw pand te nemen met een ruimte voor een televisiestudio. Maar nu, waarom zouden we? Het is nog geen kwartier rijden van hier en met de bus zo'n 25 minuten. Dat gaan onze gasten echt geen probleem vinden (want ze komen met hun hoofd op tv). En tijdens de spits of op een zaterdag ben je sneller daar dan bij onze huidige studio midden in het centrum. Overigens hebben wij weer een prachtige mobiele meercameraregieset, terwijl die buuromroep voor een uitzending op locatie de hele studio leeg moet trekken. Ik zie wederom kansen.

Dan als allerlaatste de kweekvijverfunctie van een lokale omroep. Ik begrijp de angst maar ook hiervoor hebben we het in eigen hand. We kunnen het daarnaast ook anders bekijken: men wordt nog veel professioneler opgeleid straks dan dat nu misschien gebeurd. Ook kunnen we (gezien de budgetten en een enkele professionele kracht) stagiairs opleiden binnen de omroep. Dat is net zo relevant als een hobbyist (allebei waardevol). Als we in het DNA, de missie/visie en kernwaarden van de omroep opnemen dat nieuw talent opleiden uiterst belangrijk is, kan ernaar geleefd worden. Het bestaat wel uit keer op keer benadrukken natuurlijk.

Ik wil jouw verhaal niet ontkrachten hoor Remco. Ik kan bijv. geen inschatting maken over jouw extra reistijd, de hoeveelheid gevulde radio- en tv-uren, de kwaliteit van de omroepen om jou heen of de denkwijze van je collega's. Het is naar mijn mening ook heel goed dat je omroepen op scherp zet. Ik geef slechts aan hoe ik er tegenaan kijk op basis van de lokale situatie hier en mijn denkwijze.

En nee, ik ben niet pro NLPO. Ik ben momenteel boos over dat er ineens bijna 3000 euro per jaar betaald moet worden voor die MediaHub backend die eerst gratis was. Mensen lokken en dan ineens veel geld gaan rekenen. Enfin, anders discussie. :-) Niet pro-NLPO dus, maar wel voorstander van het kijken naar alle kansen die schaalvergroting biedt. Mét goede bewaking van eigen identiteit.
Sta altijd o pen voor andere inzichten van andere lokale omroepen, des te meer we van elkaar leren hoe beter we worden. 

Groet,
Lars!
Gebruikersavatar
optimod
Berichten: 2244
Lid geworden op: 15 nov 2014 17:11

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door optimod »

Ik ben ook voorstander van streekomroep, mits professioneel uitgevoerd dus niet met eilandjes maar 24/7 een eigen geluid en geen copy zijn van 538/Slam/10 etc. maar echt gericht op de regio met professionele radiomakers die er echt wat van willen maken. En dat dit ten kosten gaat van, even gekscherend 'oude grijze wijze baasjes die in het verleden blijven hangen' gaat, dan is dat maar zo helaas. Voor kleine lokale omroepen is gewoon geen plaats meer, deal with it.
jessewillem
Berichten: 293
Lid geworden op: 08 aug 2008 20:23

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door jessewillem »

Mijn idee over streekomroepen, al is dat in mijn geval technisch nog niet het geval, is vijf jaar geleden al gevormd met de fusie van Sneek, Wymbritseradiel, Nijefurd, Wûnseradiel en Bolsward naar Sudwest-Fryslan.

Voor de fusie waren er 3 lokale omroepen in de regio, namelijk Radio Markant, A7FM en RTN, welke hun werk goed deden en waar veel vrijwilligers zich voor inzetten. In mijn mening richt ik mij op RTN, aangezien die hier voormalig actief was.

Om maar vooraf te beginnen: RTN was een begrip in de gemeente Nijefurd, en had dan ook een hoge waardering. Ondanks dat de kwaliteit het soms even liet afweten, ze waren altijd wel ergens te vinden in voormalig Nijefurd. Bijvoorbeeld op markten in de zomer, evenementen en ook voor het nieuwsprogramma. Dit had er voor gezorgd dat veel mensen een binding kregen met de lokale omroep, waardoor het er wemelde van de vrijwilligers.

RTN begon in 1997 met zowel radio en tv, en heeft nooit problemen gekend, ondanks dat Nijefurd een kleine gemeente was met 11.000 inwoners. De radiotak was iedere dag wel gevuld met meerdere mensen wat al knap is gezien het aantal inwoners. De programma's waren ook erg divers en gericht op de cultuur en regio, waardoor er voldaan werd aan ICE. Aan de televisie werkte er ook een vrij grote ploeg om alle uitzendingen mogelijk te maken. Al was het maar een paar uurtjes, het was wel op de regiogericht en keken mensen er naar. Ook de kabelkrant deed het erg goed.

Toen kwam 2011 aanzetten waarbij de gemeente gingen fuseren en er een grote puinhoop ontstond. Radio Markant wou niet, maar RTN en A7FM wel. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat er een machtsstrijd was om wie mocht blijven bestaan en uitbreidden, die vooral getrokken werd door Radio Markant. Deze hele gebeurtenis heeft ervoor gezorgd dat mensen snel de binding hadden verloren met het lokale omroep gebeuren, omdat je ze nergens meer zag en alleen maar negatieve dingen hoorde. Deze ellende hield aan tot medio 2012, toen de wethouder eindelijk eens een keer de knoop doorhakte en ingreep.

Tussen al die tijd was er trouwens ook een leegloop aan vrijwilligers, die nu gestopt zijn of ergens anders zitten.

Inmiddels zijn we 2016 en zitten we opgescheept met "streekomroep" Omroep Sudwest, tussen aanhalingstekens want men zend uit voor 1 gemeente. Tot nu toe durf ik te zeggen dat er niets verbeterd is, ondanks dat het groter is geworden. Waarom niet: simpel, je vindt ze amper, ziet ze amper en hoort ze amper over de regio. De televisieprogramma's die deze lokale omroep uitzendt zijn marginaal beter qua techniek, maar niet qua inhoud.

Waarom de inhoud minder is naar mijn gevoel is omdat ze nooit tot amper ergens staan in de regio, en ook de gewone burger er niet bij betrekken. Als er gasten zijn, dan is het voornamelijk in de talkshows. Waarbij het dan ook gasten zijn, waarvan een deel van buiten de regio komen. Naar mijn idee is dat dan gewoon de reden waarom er een stuk minder binding is tussen omroep en de burgers.

De lokale omroep die hier tegenwoordig zit maakt uiteindelijk alsnog een paar uurtjes televisie per week ondanks de schaalvergroting, alleen dan een stuk minder betrokken met de regio. Moeten we dat een verbetering vinden? Wat er uitgezonden wordt zijn herhalingen de hele dag door, met iedere dag een nieuw programma waarvan een deel puur gemaakt wordt uit het genot van sommige bestuurders en vrijwilligers terwijl het niets met de regio te maken heeft.

Om nu bij de radiotak te komen: dat is simpel gezegd een drama ondanks de schaalvergroting. Daar heeft een dikke leegloop plaatsgevonden waardoor ik meestal non-stop muziek hoor als ik er langs ga. Ook valt er wel te merken dat niemand daar de techniek echt van doet. De Warsanis 1401 is anno nu wel aan vervanging toe, samen met de RDS encoder, zender en antenne, naast de collectie van 64 kbps MP3'tjes.

Verder heeft men 3 FM frequenties, waarvan 2 echter al een lange tijd uitstaan die het grootste gebied bedekken. Namelijk de zenders in Sneek en Bolsward. I.p.v. deze zenders te repareren zegt men maar dat men op 105,4 MHz vanuit Koudum moet proberen af te stemmen, die natuurlijk nooit zo ver zal komen met 80 watt op 25 meter.

Qua techniek is menig hobbyist al beter tegenwoordig om het maar kort te houden. Om over ICE nog maar niet te zwijgen, want het CvdM had allang moeten ingrijpen in dit geval.

Mijn mening is dus al gevormd voordat het hele gebeuren landelijk gaat gebeuren. Ik ben eigenlijk gewoon een voorstander van afschaffing van zowel lokale omroep als streekomroep. Dat klinkt drastisch en dat is het ook, maar te klein is niet houdbaar en te groot valt uit elkaar naast dat er al een regionale omroep is. De overgebleven FM frequenties zouden dan naar echt regionale radio initiatieven kunnen gaan.
"Mag ik een gratis Shoutcast server?
Nee, zet die plannen maar in de Icecast ;-)"
Een random quote van iemand op dit forum.
Gebruikersavatar
Echtwel
Berichten: 3195
Lid geworden op: 28 nov 2007 11:04

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door Echtwel »

Ik vind en vond dat die Streekomroep, door onze strot heen wordt geduwd ....
Gebruikersavatar
optimod
Berichten: 2244
Lid geworden op: 15 nov 2014 17:11

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door optimod »

En terecht. Het werd tijd.
Gebruikersavatar
v.ijl
Berichten: 1987
Lid geworden op: 14 mar 2012 10:41

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door v.ijl »

Ik lees nu de voors en tegens van en door radiomakers, maar wat zegt de luisteraar?
Er zijn luisteraars die wél geïnteresseerd zijn in het wel en wee van eigen stad/dorp maar die haken af als er een streekomroep komt: minder nieuws uit eigen achtertuin. In de grote massa is dit niet belangrijk.
Het doordrammen van het fenomeen 'streekomroep' kan misschien een, voor de overheid, negatieve wending krijgen, nl het toenemen van de wijkpiraat.

Maar als 'men' meent dat de streekomroep het nieuwe radiogebeuren is: vooral doen...
Over 30 jaar wordt het wiel 'de lokale omroep' opnieuw uitgedacht: dan kan hiet iemand op promoveren.. :lol:

P.S. ik ben géén luisteraar....
Laatst gewijzigd door v.ijl op 15 aug 2016 15:03, 1 keer totaal gewijzigd.
en dan is er koffie......
larsvdmanden
Berichten: 27
Lid geworden op: 02 nov 2010 13:35

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door larsvdmanden »

v.ijl schreef:Ik lees nu de voors en tegens van en door radiomakers, maar wat zegt de luisteraar?
Er zijn luisteraars die wél geïnteresseerd zijn in het wel en wee van eigen stad/dorp maar die haken af als er een streekomroep komt: minder nieuws uit eigen achtertuin. In de grote massa is dit niet belangrijk.
Het doordrammen van het fenomeen 'streekomroep' kan misschien een, voor de overheid, negatieve wending krijgen, nl het toenemen van de wijkpiraat.
P.S. ik ben géén luisteraar....

Hee,

Zeker goed punt. Ik denk dus dat we heel lokaal kunnen blijven op de meeste media, maar begrijp ook dat het op sommige (met name traditionele media) lastiger is. We hebben hier echter vorig jaar onderzoek naar gedaan en weten daarom precies in welke plaatsen onze inwoners meer of minder geinteresseerd zijn. Ook hebben we mensen gevraagd n.a.v. de indeling van de NLPO welke gebieden zij (al dan niet) logisch vinden. Op basis hiervan is een wijzigingsverzoek ingediend. :)

Groet,
Lars.
Gebruikersavatar
remco_k
Berichten: 5330
Lid geworden op: 06 sep 2003 16:35

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door remco_k »

optimod schreef:... streekomroep, mits professioneel uitgevoerd dus niet met eilandjes maar 24/7 een eigen geluid en geen copy zijn van 538/Slam/10 etc. maar echt gericht op de regio met professionele radiomakers die er echt wat van willen maken.
Geheel mee eens. En de NLPO ook. En meteen precies de oorzaak van het hele probleem wat ik probeer te schetsen vanuit de optiek van een klein stadje en haar inwoners.
En dat dit ten kosten gaat van, even gekscherend 'oude grijze wijze baasjes die in het verleden blijven hangen' gaat, dan is dat maar zo helaas. Voor kleine lokale omroepen is gewoon geen plaats meer, deal with it.
Punt. Alsof het een feit is. Nou nee. Gekscherend: Dat is jouw mening, en daar kan ik mee leven. :smile:
Dat meewerken aan een streekomroep ten koste zou kunnen gaan van medewerkers, is in mijn ogen één van de kleinere zo niet kleinste problemen. De echte problemen worden veroorzaakt bij de mensen in dat kleine stadje thuis, dat wat zij straks van de streekomroep horen uit hun luidsprekers. Ze horen dan een omroep die te grootschalig is, die net als RTV Utrecht (overigens terecht) alleen Montfoort benoemd als er een nieuwe Burgemeester aantreedt, of als er een Wethouder de fout in is gegaan. Maar die het kleinere reilen en zeilen in dat stadje niet verslaat, iets wat wij als lokale omroep wél doen. Die groep luisteraars willen wij bedienen. Dat doen we al, en dat blijven we doen.

larsvdmanden omschrijft het in de basis prima. In feite doet hij een voorstel voor behoud van eigen identiteit (en daarmee eigen lokaal nieuws) om dat in de vorm van een thema kanaal / eigen zenders te gieten. We hebben daar natuurlijk over nagedacht en er zijn nog wel meer andere vormen denkbaar. Probleem is alleen dat NLPO zich toespitst op het daadwerkelijk fuseren van lokale omroepen, daarmee ook het fuseren van de radio en TV kanalen tot 1 kanaal en niet 6 kanalen. Daar zijn ze vooruitstrevend in, dat willen ze op korte termijn (in de eerst volgende, ik dacht 2 jaar) rond hebben.
Dan blijf je uiteindelijk dus over met een (in ons voorbeeld) internet stream geleverd door de streekomroep met het lokale nieuws voor het kleine stadje. Daar passen we voor, in het voordeel van onze luisteraars. Én dat kunnen we gewoon prima zelf. Dan proberen we veel liever een echt lokaal radio, tv en internet station te blijven runnen met onze eigen mensen, voor onze eigen luisteraars en onze eigen gemeente.
www.digiplay.nl: SHOUTcast V2 streaming compleet met gratis web app, statistieken en SSL support!
Levert ook: Radio Bingo software. Print je eigen bingokaarten met je printer of naar een PDF bestand.
Gebruikersavatar
Zwarte Stoomboot
Berichten: 5782
Lid geworden op: 01 aug 2002 07:43

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door Zwarte Stoomboot »

MFM schreef:Een goed voorbeeld van een regio-omroep is in mijn ogen nog steeds WOSradio, alle info,lokaal en regionaal nieuws, sport, actueel etc. overdag gewoon beschikbaar. Radio, TV en internet netjes bijgehouden. Zelfs via de mediaspeler thuis gewoon op TV te bekijken en dan woon ik niet eens in die regio..

Ik persoonlijk vind de nieuwe streekomroep Linq dan nou eens het allerslechtste voorbeeld geven over hoe men de "natuurlijke habitat" bediend. Daar draait als sinds week 29 op TV ALLEEN MAAR een kabelkrantberichtje over de lokale badmintonclub die de gehele maand augustus iets doet. op wat foto's van de omgeving na VERDER NIETS! Zelfs de muziek is er al een week of 2 mee opgehouden...
Hoe denken zij dan die andere 250.000 euro die ze volgens jouw verhaal nodig hebben op te hoesten? Welk publiek denken ze hiermee te bedienen? Was die streekomroep in dit geval nou wel zo een goed idee?
Tja, waar ligt het aan, zou je zeggen.
De WOS is altijd al een streekomroep geweest, dus die heeft wel een zekere voorsprong. Maar belangrijker is waarschijnlijk dat het Westland nogal afwijkt van de rest van de regio. Het Westland houdt zich voor een niet onbelangrijk deel bezig met alles wat zich in kassen afspeelt. Niet alleen wat in die kassen groeit, maar ook wat er nodig is om dat mogelijk te maken. Een hele industrie, die veel meer high tech is dan veel mensen vermoeden. Wat ze in het Westland nodig hebben, moeten ze niet zelden ook zelf ontwikkelen. Dat maakt het wel een apart stukje Nederland. Hoewel twee van de grootste steden van Nederland (letterlijk) om de hoek (van Holland) liggen, hoort het Westland niet bij Den Haag en ook niet bij Rotterdam. In een streek met zo veel eigenheid past wel een eigen streekomroep, die overigens ook de buurgemeenten Maassluis en Midden-Delfland bedient.

Linq is ook een streekomroep, maar veel jonger. De start leek veelbelovend, maar als ik nu op de website kijk, zie ik dat het laatste nieuwsbericht van 29 juni dateert. Gebeurt er op Voorne-Putten al anderhalve maand niks? Is de internetverbinding van de redacteur uitgevallen? Welke meerwaarde heeft dit nog? In heel Nederland, in werkelijk elke streek, zijn goede en soms minder goede beheerders van websites dag in dag uit bezig met het melden van lokaal en regionaal nieuws. En dan zou het bij Linq niet lukken? Best een beetje onbegrijpelijk, zeker omdat Omroep Voorne, een van de voorlopers, mij altijd een vrij stabiele club leek (ik kan het mis hebben natuurlijk, maar dat hoor ik dan wel).

De conclusie zou kunnen zijn dat het vormen van streekomroepen in een aantal gevallen een stap vooruit is. Eén omroep voor bijvoorbeeld mijn eigen woonplaats Schiedam en Vlaardingen vind ik geen gekke gedachte. De twee steden zijn in bijna alles elkaars gelijke en werken op heel veel gebieden samen. Hoewel ik me realiseer dat het de nodige voeten in de aarde zou hebben, zou het samengaan eigenlijk een optelsom moeten zijn: twee keer zo veel budget, twee keer zo veel bereik, twee keer zo veel medewerkers enz. En wat voor Vlaardingen interessant is, is dat in veel gevallen voor Schiedam ook en vice versa.
Toch kan ik me bij het verhaal van Remco ook wel wat voorstellen. Als medewerkers ermee stoppen wegens de grotere afstand, als het toekomstige aanbod luisteraars en kijkers niet meer boeit, dan schiet je je doel voorbij. Het succes is afhankelijk van de juiste omvang. Er moet dus maatwerk worden geleverd.

Tot slot iets anders.Lokale omroep wordt nog voor een heel groot deel geassocieerd met radio en tv (en op dit forum vooral radio). Voor radio zijn er FM-zenders. Voor tv ben je als omroep afhankelijk van de van oudsher aanwezige kabelaanbieder, die vaak nog maar de helft van de markt bedient. Distributie naar andere kanalen (KPN, Telfort, glasvezelboeren) is dan noodzakelijk voor de andere helft, maar is een dure grap. De mediahub verhelpt dit, maar is op termijn ook niet gratis meer en blijft alleen voor de grotere omroepen beschikbaar.
Maar zijn al die kanalen op termijn nog wel zo belangrijk? Hoe ver zou je komen zonder kabel, zonder glasvezel, maar met uitsluitend internet, waar je tegen lage kosten veel kunt doen? Ik denk: best ver. Ik durf de stelling wel aan dat de privileges van een zendmachtiging zelf steeds minder belangrijk worden. Het is vooral de subsidie die eraan vasthangt die de moeite waard is.
Gebruikersavatar
remco_k
Berichten: 5330
Lid geworden op: 06 sep 2003 16:35

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door remco_k »

Zwarte Stoomboot schreef: Maar zijn al die kanalen op termijn nog wel zo belangrijk? Hoe ver zou je komen zonder kabel, zonder glasvezel, maar met uitsluitend internet, waar je tegen lage kosten veel kunt doen? Ik denk: best ver. Ik durf de stelling wel aan dat de privileges van een zendmachtiging zelf steeds minder belangrijk worden.
Klinkt bekend.
Heb jij incognito soms bij één van onze vergaderingen gezeten waar ook dit scenario is besproken? :))
www.digiplay.nl: SHOUTcast V2 streaming compleet met gratis web app, statistieken en SSL support!
Levert ook: Radio Bingo software. Print je eigen bingokaarten met je printer of naar een PDF bestand.
Gebruikersavatar
mlehlw
Berichten: 17
Lid geworden op: 01 dec 2007 17:51

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door mlehlw »

Linq is ook een streekomroep, maar veel jonger. De start leek veelbelovend, maar als ik nu op de website kijk, zie ik dat het laatste nieuwsbericht van 29 juni dateert. Gebeurt er op Voorne-Putten al anderhalve maand niks? Is de internetverbinding van de redacteur uitgevallen? Welke meerwaarde heeft dit nog? In heel Nederland, in werkelijk elke streek, zijn goede en soms minder goede beheerders van websites dag in dag uit bezig met het melden van lokaal en regionaal nieuws. En dan zou het bij Linq niet lukken? Best een beetje onbegrijpelijk, zeker omdat Omroep Voorne, een van de voorlopers, mij altijd een vrij stabiele club leek (ik kan het mis hebben natuurlijk, maar dat hoor ik dan wel).
Ik voel me als oud medewerker toch genoodzaakt hierop te reageren, temeer omdat ik heel dicht op het vuur zat.

De reden waarom het fout gaat bij LINQ kan ik bij naam noemen, maar ik voel er weinig voor om iemand bij naam publiekelijk ten schande te maken.
Wel kan ik je melden dat het inderdaad vanuit Voorne stabiel was, met een goede ploeg waar heus weleens onenigheid was, maar waar wel met respect naar elkaar gehandeld werd.
De problemen beginnen bij het oude Voorne bestuur (die niet wilden inzien en geloven dat een behoorlijk aantal medewerkers al zagen aankomen dat dit helemaal de foute kant op ging want... zo was het eerder ook al gegaan), het huidige bestuur en de huidige stationmanager.

Het huidige bestuur zou zich bij besturen moeten houden en een stationmanager zou, vanuit een fris perspectief, de boel moeten gaan runnen.
Zoals het nu is de stationmanager gewoon te oud en te krampachtig bezig alle balletjes bij zichzelf te houden waarbij iedereen maar moet gaan opzitten en pootjes geven, en het bestuur doet daar niet voor onder en vindt alleen zichzelf belangrijk.

Dat laatste zou allemaal niet uitmaken, als ze zich zouden conformeren aan de oorspronkelijke plannen, en daar gaat het fout.
Iedereen tegen je in het harnas jagen en wegjagen zorgt er uiteindelijk voor dat er niks van de plannen die er waren terecht komt.

Voorbeeld, voor de radio had degene die deze tak moest aansturen een mooi concept klaargelegd. De persoon die deze kar moet trekken is hier ook zeker capabel voor. Maar zonder medewerkers, omdat deze allemaal worden weggejaagd, ben je snel uitgewerkt. En voor de duidelijkheid, dat wegjagen ligt niet aan degene die de kar moet trekken van de radiotak.
Voor de TV lag ook een mooi format klaar. Dit werd afgekeurd door de stationmanager. Er volgde een nieuw plan, uitgebreider, dit werd weer afgekeurd. Een derde persoon bemoeide zich ermee, paste 3 zinnen aan in het eerste plan en dat werd wel goedgekeurd terwijl het inhoudelijk hetzelfde bleef. Maar als je kijkt wat er uiteindelijk van deze plannen is terecht gekomen is het antwoord heel kort, NIKS.

Ik was medewerker bij Voorne, en ik had leuke toffe plannen voor LINQ om echt op streekniveau iets heel tofs neer te zetten en zat ook in het eerste management team, maar 538-tje spelen was belangrijker voor een enkeling in dit team.
Van dit oorspronkelijke uit 10 man bestaande MT zijn er nog 3 over (misschien 4) en de rest is er uitgestapt omdat ze zagen dat het de verkeerde kant op ging, of er uitgewerkt.

Voor de duidelijkheid, van wrok is geen enkele sprake en mocht iemand aanstoot nemen aan wat ik hierboven schrijf of denken dat ik dit uit rancune schrijf dan mijn excuses daarvoor. Ik probeer alleen de vinger op de zere plek te leggen voor degenen die het al benoemden in hun verhaal, ik hoop oprecht dat LINQ zich herpakt en het alsnog goed gaat doen. Al is het alleen maar voor de (oud)-collega's die het echt wel goed voor hebben met de omroep en wel een goed 'streek'product willen neerzetten.

Een streekomroep op Voorne-Putten zou een mooi iets moeten zijn, maar wel met de juiste mensen.

In sommige gebieden, waar het nu door de strot wordt geduwd omdat het een prestigeproject is van de OLON en de NLPO, is het juist niet wenselijk omdat de verschillen tussen de omroepen hemelsbreed zijn en ze lokaal gezien beter presteren dan in streekverband.
Samenwerking kan ook anders, denk eens aan een audiopool.

In Zuid Holland zijn nu een aantal omroepen ook bezig met een streekvariant van 'het oog op morgen' onder de naam 'de late avond'.
Top initiatief!!!
Zeker mee doorgaan,want hiermee laat je zien dat je samen wilt werken. 1 ding... doe dit dan wel op een tijdstip dat het ook echt iets uitmaakt....
Tussen 23u en 00u heeft het totaal geen nut. Je ICE meting loopt van 7u tot 23u, daardoor telt dit programma niet mee voor die ICE waardes waar je aan moet voldoen.Mocht overigens iemand van de omroep dit lezen en mij hierover willen benaderen, jullie weten me te vinden. Eventueel via PB.
weperr
Berichten: 45
Lid geworden op: 29 jun 2011 22:26

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door weperr »

Streekomroep??? Het is veruit de grootste dwaling van dit decennium op mediagebied in ons land. Onrealistische gedachtespinsels van een aantal personen die denken dat je met "macht" iets onnatuurlijks (streekomroep dus!!!) kan creeëren. Dit ten koste van de bestaande logische en natuurlijke derde laag in het publieke omroepbestel, lokale publieke omroep. De NPLO bestaat uit, zegge en schrijve, 1 betaalde kracht. En zo'n invalshoek moet een haalbare, semie-proffesionele, omroeplaag in ons land gaan aansturen?? We moeten ons werkelijk doodschamen in Nederland dat zo iets kan!!!!

Laten we het eens vertalen naar een herkenbare situatie. Het plan is om zoveel mogelijk plaatselijke voetbalcubs, in welke divisie ze dan ook spelen, verplicht gaan laten samenwerken in een soort bedacht regioverband. En dan maar hopen dat deze - streekvoetbalclub - gaat spelen in de eredivisie. Daaag honderden plaatselijke clubs, daaaaag duizende voetballiefhebbers. Het was leuk, bedankt voor jullie inzet al die jaren. Maar jullie tijd is geweest. Maar voetballen in jouw gemeenschap is nu toch echt voorbij. Zoek maar een andere sport.
Gebruikersavatar
big T
Berichten: 3158
Lid geworden op: 25 jul 2004 01:59

Re: Streekomroep, is voor sommige lokale omroepen een heel slecht idee

Bericht door big T »

Zo als ik het als luisteraar begrepen heb, (TV is geen lokale aangelegenheid in Drenthe, en een kabelkrant runnen, is geen TV) dan moet de lokale een streek omroep worden om de gaten op te vangen welke door het saneren van de regionale omroep, worden gemaakt.
Betaalde krachten worden in geruild door vrijwilligers, en alles blijft het zelfde.
Maar de bezuinigingen zijn wel gehaald.
De TV tak van RTV Drenthe gaat deels naar Oost en Noord toe.

Dit is het beeld wat ik als luisteraar heb gekregen van de situatie hier in Drenthe.
En dat ziet er niet goed uit.
Plaats reactie